ประชาสัมพันธ์

นครพนม มทบ.210 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2567 และคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่ 4 ปี 67

พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 มอบหมายให้ ชุด ชป.กร.มทบ.210 นำโดย ร.ท.บุญยอด โรจนนาคินทร์ ผช.สด.อ.ปลาปาก จว.น.พ และกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ โรงเรียนพัชรกิติยาภา1นครพนม ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 – 20 มมกราคม 2567 ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://musicschool.rta.mi.th

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่ 4/67 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูนักเรียน ร่วมในกิจกรรมฯ และเพื่อให้ร่วมประชาสัมพันธ์ส่งต่อการรับรู้ต่อไป