ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ เวลา 07.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2567 “งานวันเด็กแห่งชาติ” สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมของงานขึ้น โดย นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชนได้มาร่วมออกบูธ แจกอาหารและขนมนมเนยให้กับบรรดาเด็กที่เข้ามาในงาน เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที ของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลฯ และโรงเรียนสุรินทร์ศึกษา เล่นเกมส์นันทนาการ ตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงความสามารถพิเศษ พร้อมรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มฟรี

โดยมี นายวรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์กล่าวรายงาน ถึงการจัดงาน และนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มาร่วมงานพร้อมกับอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี และมอบสิ่งของให้นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ให้ไว้สำหรับแจกจ่ายให้เด็กๆที่มาร่วมงานด้วย

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์และข้าราชการที่มาร่วมงานได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ซึ่งงานวันเด็กแห่งชาติในจังหวัดสุรินทร์ ตามสถานที่ราชการต่างในตัวเมืองสุรินทร์ และตามอำเภอต่างๆ ก็ได้จัดกิจกรรมเหมือนกันทุกอำเภอ