ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น ปราบฝุ่นครั้งที่ 2 เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 24 ม.ค. 2567 ที่ บริเวณบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมประชาชาจิตอาสา และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยนำรถบรรทุกน้ำฉีดชำระล้างฝุ่นละอองและดินที่อยู่บนท้องถนน ก่อนที่กำลังคนจะใช้ไม้กวาดชะล้างคราบดินและฝุ่นละออง ที่อยู่บนถนนและบนทางเท้าให้ไหลลงร่องระบายน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น

นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การทำความสะอาดปราบฝุ่นตามถนนช่วงเช้านี้ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสา และรถน้ำจำนวนมากมาทำการชะล้างสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดถนนนลดฝุ่น PM 2.5 ได้กวาดทำความสะอาด ฉีดน้ำกวาดล้างถนนกลางเมืองเพื่อชะล้างฝุ่น และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนนเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศ ที่จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

สำหรับ ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ (ขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน ด้วยขนาดที่เล็กมากๆ เราจึงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้าฝุ่นนี้มีปริมาณสูงมากๆ ในอากาศ จะดูคล้ายกับมีหมอกหรือควัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ การเผาขยะ เผาหญ้า เผาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน เป็นต้น และด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอดผ่านการกรองของขนจมูก ไปยังหลอดลม และลงลึกจนถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือด และทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ในระยะยาวมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด อีกด้วย