ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น พระลับเอาจริงล้างถนนป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมชวนชาวชุมชนร่วมใจงดเผา ชำระล้างสิ่งปฎิกูลลงร่องระบายน้ำ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 2567 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ เป็นประธานปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนป้องกันฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน ,อสม.และประชาชนในเขต ต.พระลับ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายก ทต.พระลับ กล่าวว่า การเปิดปฎิบัติการปราบฝุ่นทั้งตำบลในวันนี้ เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดโดยล้างถนน เก็บขยะบางทางสาธารณะในพื้นที่ ต.พระลับ ตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระลับไปจนถึงหน้าวัดป่าแสงอรุณเป็นเส้นทางแรก เพื่อกระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในการรักษาความสะอาดและเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาเล็ก หรือ PM 2.5 ที่พบการแพร่ระบาดและการฟุ้งกระจายอยู่ในหลายพื้นที้ขณะนี้

“นอกจากการเร่งปราบฝุ่น ด้วยการชำระล้างฝุ่นและสิ่งปฎิกูลลงร่องระบายน้ำแล้ว ยังเชิญชวนให้ประชาชนคนพระลับ ทั้ง 19 หมู่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้าน งดการเผาขยะ เผาตอซังข้าว,ไร่อ้อยและสิ่งปฎิกูลต่างๆ ในระยะนี้อย่างเข้มงวดโดยขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะและทิ้งในจุดที่เทศบาลกำหนด การชำระล้างสิ่งปฎิกูลลงร่องระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ขณะที่เทศบาลฯจะส่งรถน้ำและเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกับทุกชุมชนในการร่วมกันล้างถนนและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะต่างๆตามมาตรการปราบฝุ่นและคืนอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดอย่างเต็มที่ด้วย”