ประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ วัดป่าพิมลมังคลารามเตรียมจัดพิธีเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์แห่งแรกของโลก อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงโอวาทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงาน”เพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา” ประจำปี 2567 ซึ่งวัดป่าพิมลมังคลารามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวบ้านโนนแดงโนนม่วง ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อรำลึกถึงโอวาทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยกำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.พ.2567 ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ซึ่งในปีนี้ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา จะมีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม (เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษา) การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับ น.ร.ตามช่วงชั้นอายุ การเสวนาธรรม ละครเวที พิธีแห่พระอุปคุต พิธีเวียนเทียน และที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้คือ พิธีตักบาตรใต้แสงจันทร์ ซึ่งนับว่ามีการจัดพิธีนี้เป็นแห่งแรกของโลกที่จัดขึ้น ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานครั้งนี้ มีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการจัดเตรียมงานกันอย่างเต็มที่ โดยมี พระมหาสมัย ปัญญาวโร รองเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายเด่นนคร ขาวสะอาด ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวัดป่าพิมล นายมหาหิงค์ ไพรสิน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จ.ศรีสะเกษ (ก.อบต.) นายพศิน ทาศิริ นายอำเภออุทุมพรพิสัย พ.ต.อ.นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ศรีสะเกษ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม

เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม กล่าวว่า วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ที่เดินทางมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งเป็นคำสอนที่ชาวพุทธทั่วโลกถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจึงได้กำหนดให้วันนี้เป็น “วันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์” เพื่อให้คนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ตักบาตรใต้แสงจันทร์ รับศีลรับพร สืบสาน และรับฟังสาระความรู้เนื่องในวันมาฆบูชาจากพระมหาเถระต่าง ๆ ในวันที่ 22 – 24 ก.พ.2567 ซึ่งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งในปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทางวัดป่าพิมลมังคลารามจึงได้จัดงานเพ็ญมาฆมาสตักบาตรใต้แสงจันทร์ เทิดไท้องค์ราชัน 72 พรรษาขึ้น

เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล) ยังกล่าวด้วยว่า งานเพ็ญมาฆมาสตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์นี้เป็นงานที่ท่านวัฒนา พุฒิชาติ อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้เป็นจุดขายของวัดแห่งนี้ โดยท่านได้กล่าวว่า หากใครนึกถึงงานทำบุญตักบาตรในคืนวันเพ็ญมาฆะ 15 ค่ำ ตักบาตรใต้แสงจันทร์แล้วจะนึกถึงว่ามีที่เดียวในประเทศไทยและจะเป็นแห่งแรกของโลกที่มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ โดยมีไอเดียว่า วันแห่งความรักในประเพณีของฝรั่งคือวันวาเลนไทน์ ของพวกเราก็มีวันแห่งความรักเหมือนกันคือวันมาฆบูชา ซึ่งถือว่าวันนั้นเป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย แล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเทศนาแก่พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นฟัง เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” เนื้อหาก็เกี่ยวกับว่าการไม่ทำชั่วทุกอย่าง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส รวมไปถึงการไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายว่าร้ายกัน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเนื้อหาในโอวาทปาฏิโมกข์นั้นแสดงถึงความรักความปรารถนาดีและมีเมตตาต่อกัน ดังนั้น อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศรีสะเกษ ชาวจังหวัดใกล้เคียงและชาวไทยทั่วประเทศมาร่วมพิธีในครั้งนี้ตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย ขอเจริญพร