ประชาสัมพันธ์

ทีมวิศวกรรมยานยนต์ ร่วมทดสอบอุปกรณ์ป้องกันการชนท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายชีพ น้อมเศียร ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยทีมวิศวกร นักวิจัยจาก สวทช.(MTec) และผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่โรงงานผลิตตัวถังรถบรรทุก บริษัท ซุ่นชัย อินดัสทรี จำกัด นครปฐม และบริษัท สามมิตร มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด สมุทรสาคร เพื่อติดตามการออกแบบร่วมทดสอบการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านท้าย (RUPD : Rear Underrun Protection Device) รถบรรทุกยกเท โดยบริษัทฯ ได้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายต้นแบบที่สามารถพับหรือเลื่อนได้ รองรับการใช้งานได้จริง ทั้งระบบกลไกอัตโนมัติ และแบบ Manual ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลรายละเอียดจัดส่งให้ สวทช. (Mtec) ทดสอบความแข็งแรง โดยคาดว่าจะพร้อมและติดตั้งได้ทันก่อนประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (1 กรกฎาคม 2567)

นอกจากนี้ ได้หารือการกำหนดมาตรการป้องกัน 2 ชั้น เพื่อป้องกันกระบะท้ายรถบรรทุกยกขึ้นเอง ในระหว่างขับขี่ บริษัทฯ ได้ออกแบบวงจรการเตือนผู้ขับรถแบบเสียงดังและไฟเตือน และออกแบบก้านคันโยกยกกระบะให้มีอุปกรณ์ล๊อก เพื่อป้องกันการยกโดยไม่ตั้งใจ (Mechnical Lock) แจ้งแนวทางการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก ในการออกประกาศบังคับใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในอนาคต ทั้ง 2 บริษัทฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนหลักการพัฒนาด้านความปลอดภัย และทางสหพันธ์ฯ ไม่มีขัดข้องในแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง รวมถึงแนวทางการปรับปรุงการออกแบบต่าง ๆ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จะติดตามการออกแบบ และร่วมทดสอบการใช้งานเพื่อให้รถบรรทุกมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก