ประชาสัมพันธ์

ร.พ.หนองคาย หมอชวนตรวจหาไวรัสตับอักเสบต้นตอมะเร็งตับฟรี

โรงพยาบาลหนองคาย เชิญชวนชาวหนองคายตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ต้นเหตุมะเร็งตับ รู้เร็ว รักษาทัน ครอบคลุมทุกระบบประกันสุขภาพ แนะคนอ้วนอย่าประมาท แนวโน้มไขมันพอกตับพุ่ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ รู้ทัน ป้องกันได้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ครบรอบ 89 ปี โรงพยาบาลหนองคาย โดยกิจกรรมในงานมีการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจความยืดหยุ่นของตับ ตรวจอัลตราซาวด์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลลหนองคาย

นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า ข้อมูลจากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกเสียชีวิตจากมะเร็งตับ เป็นลำดับที่ 3 จากมะเร็งทั้งหมด ปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตนั้นเกิดจากการตรวจพบโรคล่าช้า เนื่องจากมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือระยะสุดท้าย สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งตับประมาณ 25,000 ราย ต่อปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 2.2 – 3 ล้านคน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 8 แสนคน และพบมากในประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป โดยองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดเป้าหมายกำจัดไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ให้หมดภายในปี 2573

ประชาชนชาวหนองคาย ที่เกิดก่อนปี 2535 สามารรถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากผลตรวจเป็นบวกก็จะได้รับตัวเป็นคนไข้ในระบบการรักษาของโรงพยาบาลหนองคายทันที ครอบคลุมสิทธิการรักษาทุกระบบประกันสุขภาพ และสิ่งสำคัญแนวโน้มคนอ้วน จะมีภาวะไขมันพอกตับสูง ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ต้นเหตุของมะเร็งตับได้ ดังนั้นประชาชนจึงไม่ควรมองข้ามปัญหาโรคอ้วนเพราะจะเกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ง่าย