ประชาสัมพันธ์

สสจ. มุกดาหาร เติมรัก ปันสุข ในเดือนแห่งความรัก

นายแพทย์ใหญ่มุกดาหาร นำบุคลากรจัดกิจกรรม “ เติมรัก ปันสุข” แบ่งปันความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ในเดือนแห่งความรัก

วันที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประธานจัดกิจกรรมตู้เติมรัก ปันสุข ( Care D Corner ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบความรักให้ประชาชน ต้อนรับวันวาเลนไทน์ โดยแบ่งปันความรักผ่าน “ตู้เติมรัก ปันสุข” ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และได้จัดกิจกรรม Kick Off เปิดโครงการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้จัดกิจกรรม “เติมรัก ปันสุข” ครั้งที่ 2 ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยการร่วมใจสนับสนุนสิ่งของจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา ขนม ตุ๊กตา และทุนการศึกษา เพื่อส่งความสุขและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย เรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกิจกรรม Care D corner เป็นส่วนเพิ่มเติมมาจาก Care D plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร เชื่อมประสานใจ จากทางผู้ป่วยและญาติและประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล กับทีมบุคลากรทางสาธารณสุข

ทั้งนี้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทางโรงเรียนแห่งนี้เปิดรับเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติ ความบกพร่องทางร่างกาย และความพิการทางสมอง ทางหู และมีความพิการซ้ำซ้อน โดยมีเด็กอยู่ประจำโรงเรียน และไปกลับกว่า 200 คน ซึ่งเด็กที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ส่วนมากมีความผิดปกติทางร่างกาย โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการบริการช่วยเหลือการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน เพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นภาระแก่สังคมน้อยที่สุด และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพต่อไป..