ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งตู้ปันสุข สร้างสุข เติมรักษ์ ส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ผู้มารับบริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย

วันที่ 8 ก.พ. 2567 ที่ บริเวณด้านหน้าตึกศัลยกรรมอาคาร 5 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชม “ตู้เติมรัก ปันสุข” ในโครงการ CareD+ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันเนื่องในวันแห่งความรักและวันต่อๆ ไป ซึ่งเป็นจุดรับบริจาคและแบ่งปันอาหารให้กับญาติของผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ได้มาหยิบไปกิน ไปใช้ในครัวเรือน เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การตั้งตู้เติมรัก ปันสุข ทางโรงพยาบาลอยากจะแบ่งปันความสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องของผู้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ได้มีอาหารและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเนื่องจากญาติผู้ป่วยหลายคนมีฐานะยากจนบางคนต้องมานอนเฝ้าญาติพี่น้องของตนเองหลายวันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวและของใช้ต่างๆหรือบางคนต้องรีบเดินทางมาโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนทำให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นไม่ทัน

“สำหรับ กิจกรรม “ตู้เติมรัก ปันสุข” ในโครงการ CareD+ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้ม สังคมไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของไทยทุกมิติทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนให้ได้รับบริการที่ครบวงจรมีคุณภาพ มาตรฐาน สะควก รวคเร็ว มีทางเลือกในการเข้ารับการดูแลรักษาที่เหมาะสม สามารถเข้ารับบริการสุขภาพใด้ทุกที่ ทุกหน่วยบริการ โดยมุ่งเป้าหมายสำคัญในการสร้าง สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย”

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยทางโรงพยาบาลจะมีการนำอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นซึ่งได้รับการบริจาคมาจากหน่วยต่างๆรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธามาเติมทุกวันแม้ของที่อยู่ในตู้จะมีไม่มากแต่ก็เชื่อว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนที่มาใช้บริการได้ซึ่งหากประชาชนท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือก็สามารถนำสิ่งของมาเติมใส่ตู้ได้เลยส่วนผู้ที่มารับการแบ่งปันก็ขอให้หยิบเอาในจำนวนที่พอประมาณและเผื่อไว้ให้ผู้อื่นด้วย

ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์แบ่งปันน้ำใจช่วยกันเติมความสุขให้เต็มอิ่ม โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043-009900 ต่อ 4039