ประชาสัมพันธ์

สภ.เมืองสุริน​ทร์​ ประชุมตัวแทนหมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บ้านตระตึงไถง หมู่ที่ 5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.วีระพันธ์ ณ ลำปาวผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.ต.บวร สหนนท์ชัยกุล สวป.(ชส.)สภ.เมืองสุรินทร์ ร.ต.อ. วรชัย ผึ่งผาย รองสวปฯ ร.ต.อ.สวัสดิ์ ดวงตา รองสว(ป.) ฯ ร.ต.ท.วิศษฐ์ ทรงศรี รองสว(ป.)ฯ เจ้าหน้าที่ชุดชมส.ฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลนอกเมือง ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนคุ้มในหมู่บ้านเป้าหมายตามแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2567

พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงเรื่องภัยอันตรายจากสื่อออนไลน์ และภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งการแข่งขันรถในทาง และมาตรการเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา งานรื่นเริงต่างๆ และภัยจากอาชญกรรมด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างดีอีกด้วย