ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร รพ. ดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

โรงพยาบาลมุกดาหารดำเนินงานโครงการ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชน

วันที่ 14 มีนาคม 2567 แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วย นพ.ปิยพงษ์ บำรุง รองผอ.ฝ่ายปฐมภูมิ นพ.อนุชิต กุลวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม นพ.อนุศักดิ์ วุฒิเสลา หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีการเจาะเลือด , X-ray ปอด, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ตรวจสุขภาพ หลวงปู่พล ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดภูหล่มขุม พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ/รักษา พระภิกษุสงฆ์ 22 รูป แม่ชี 12 และโยมอุปัฏฐาก 8 คน รวม 42 คน ณ วัดภูหลุ่มขุม ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร .