ประชาสัมพันธ์

หนองคาย ระดับน้ำโขงลดต่ำสุดในปี 67 มองเห็นเสาเข็มใต้ฐานสะพานมิตรภาพ

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ทำสถิติต่ำสุดในรอบปี 2567 ทำให้มองเห็นเสาเข็มใต้ฐานตอม่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย และมีหาดทรายเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงหลายจุด การสัญจรทางเรือต้องใช้ความระมัดระวัง อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชัง ที่หลายคนต้องงดเลี้ยงชั่วคราวเนื่องจากกระชังปลาเกยตื้น

ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายยังคงมีระดับต่ำและมีระดับลดลงอย่างต่อเนื่องอีกวัน ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วันนี้ (14 มีนาคม 2567) มีระดับอยู่ที่ 62 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 11.58 เมตร เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ (13 มีนาคม 2567) มีระดับลดลง 3 ซม. ซึ่งถือเป็นระดับน้ำโขงที่มีระดับที่ต่ำมาก ทำสถิติต่ำสุดในรอบปี 2567 ต่ำกว่าระดับน้ำโขงในช่วงเดียวกันของปี 2565

จากการที่น้ำโขงมีระดับต่ำ ทำให้มองเห็นเสาเข็มใต้ฐานตอม่อสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำโขงทั้ง 6 ตอม่อได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังทำให้ทุ่นตาข่ายที่ใส่ก้อนหินของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่ถือเป็นส่วนที่อยู่ต่ำสุดก่อนจะมีการวางหินโผล่พ้นน้ำหลายทุ่น อีกทั้งยังมีหาดทรายและแก่งหินเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงหลายจุด ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่อำเภอสังคม , อำเภอศรีเชียงใหม่ , อำเภอท่าบ่อ , อำเภอเมือง , อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี การสัญจรทางเรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำยังได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดหนองคาย ที่หลายคนต้องย้ายกระชังห่างจากฝั่งไปยังจุดที่น้ำลึก และหลายคนต้องหยุดเลี้ยงชั่วคราวเนื่องจากในจุดที่เลี้ยงน้ำโขงมีระดับต่ำมากและไม่มีจุดที่น้ำลึกให้เคลื่อนย้ายกระชังลงไปได้ ทำให้กระชังปลาเกยตื้น ไม่สามารถเลี้ยงปลาได้.