ข่าวสังคม

กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น หยอดคำหวาน”นครพนมไข่มุกแห่งลุ่มน้ำโขง” ร่วมยินดีการสถาปนาสมาคมพ่อค้าและสภาอุตสาหกรรมนครพนม

ที่ห้องฟอร์จูน แกรนด์บอลรูมโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับ ฯพณฯ หลิวหงเหมย กงสุลใหญ่ฯสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น นายวันชัย จันทร์พรได้กล่าวถึงจังหวัดนครพนมเป็นเมืองชายแดน เป็นจุดเชื่อมโยงการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวของไทยไปยังลาวเวียดนาม จีนตอนใต้ ได้สะดวกและสั้นที่สุด โดยข้ามสะพานมิตรภาพ 3 นครพนมคำม่วน ใช้เส้นทาง R12 ผ่านแขวงคำม่วน ฮาติงห์ กรุงฮานอย และเข้าด่านชายแดนสู่เมืองนครหนานหนิง ระยะทางเพียง 830 กิโลเมตร โดยในปี 2568 ซึ่งจะครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับ จีน นครพนม จะถือโอกาสนำผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงาน ภาครัฐและประชาชนไปเยือนจีนเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ จะหารือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างนครพนมกับ นครหนานหนิง ตอนใต้ของจีน นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมที่ได้กรรมการชุดใหม่บริหารองค์กรทั้ง 2 องค์

ด้าน ฯพณฯ หลิว หง เหมย กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า ทางกงสุลใหญ่ ดูแลภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง 20 จังหวัด ทุกภาคส่วนของประเทศจีนและไทย เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ตนมาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมเยียนนครพนม มีความรู้สึกว่า จีน- ไทย มีความใกล้ชิดมีความอบอุ่น ตั้งแต่ปี 2022 ที่ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในปี 2023 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย ได้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งสองผู้นำก็ได้ตกลงกันว่า จะร่วมกันสร้างสังคมจีน ไทย สร้างอนาคตด้วยกัน ปีที่แล้วประเทศจีนได้มาลงทุนที่ประเทศไทยมาดที่สุด ใหญ่ที่สุด และได้มาลงทุนติดต่อกันมาถึง 16 ปี ประเทศยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ประเทศไทย จีน มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรมการศึกษา ปัจจุบันเราได้เข้าสู่ยุคใหม่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดกันในโอกาสที่ครบรอบ 50 ปี สำหรับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต จีน ไทย

จังหวัดนครพนม ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างจีน ไทย ปีที่แล้วส่งออก 4,600 เหรียญดอลลาร์ โดยผ่านสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม- คำม่วน ฯพณฯ หลิว หง เหมย ยังได้กล่าว ว่า นครพนมจะได้เปรียบด้านภูมิภาคในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคต นครพนม จะเป็นจุดสำคัญทางการค้า และในโอกาสเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมที่จะมีผู้นำคนใหม่ ทางกงสุลใหญ่ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ 2 องค์กรเพื่อจะสร้างโอกาสส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างจีนไทย และมีความรู้สึกว่านครพนม จะเป็นไข่มุกแห่งแม่น้ำโขง นอกจากจะมีวัฒนธรรมที่มีดั้งเดิมแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่ไทยมากขึ้น ข่าวดีทั้ง 2 ประเทศ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จีน ไทยได้ยกเลิกวีซ่าซึ่งกันและกัน เชื่อกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนจะมาเที่ยวที่เมืองไทยมากยิ่งขึ้นกงสุลใหญ่ กล่าวปิดท้าย ว่า นครพนม มีวิวที่สวยงามที่ริมฝั่งโขงและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นจะขาดนักท่องเที่ยวจากจีนไปไม่ได้ทางกงสุลใหญ่ จะแสดงบทบาทโปรโมทให้นักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเที่ยวเมืองไทยและจังหวัดนครพนมให้มากขึ้น

นายสากล ภูลศิริกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารของสมาคมชุดปัจจุบัน จะให้ความร่วมมือประสานส่วนราชการต่างๆเรื่องการทำประโยชน์ให้กับจังหวัดนครพนม ในด้านสาธารณะกุศลส่งเสริมการค้า การลงทุน การศึกษา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ เชื่อว่าชาวจีนอยู่แบบแนบแน่นมาโดยตลอด ที่ผ่านมา กว่า 78 ปีสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมได้ผ่านการบริหารคณะกรรมการของสมาคมพ่อค้ามาแล้ว 15 ชุดโดยชุดปัจจุบันนี้เป็นชุดที่ 16 ซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการของสมาคมพ่อค้าโดยส่งเสริมงานต่างๆเช่นสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจีนและไทยให้มีการรวมตัวแบบยั่งยืน สร้างความสำคัญอันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมโดยให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมทุกด้านส่งเสริมการค้า การลงทุน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ร่วมกับจังหวัดนครพนมให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป และการพัฒนาสร้างมาตรฐานที่เข้มแข็งให้กับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นองค์กรภาคเอกชนชั้นนำอีกหน่วยงานหนึ่งของภาคเอกชน

นายจรินทร์ บุตรธิเดช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครพนมให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอุตสาหกรรมในภูมิภาคอื่นๆ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม จะส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ บนเส้นทาง R12 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้าชายแดนและผ่านแดนเพื่อโอกาสด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตในพื้นที่จังหวัดนครพนม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน แก้ปัญหาอุตสาหกรรมดูดทรายแม่น้ำโขง ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้(North-South Economic Corridor):จังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน-เวียดนาม มณฑลกวางสี เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการค้า

ที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mrs. Liu Hongmei กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนนักศึกษาจีนและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพูดคุยหารือความร่วมมือด้านการศึกษา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับมหาวิทยาลัยของจีนให้มีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และมีนักศึกษาจีน คณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า การศึกษาในประเทศไทย ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญของการศึกษาในไทยไปแล้ว ขณะนี้โรงเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาเริ่มให้เรียนภาษาจีนกันเป็นภาษาที่สามแล้ว ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้น จังหวัดนครพนมมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าไทยสามารถส่งสินค้าไปยังจีนได้มากกว่า 1.2 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดนครพนมมากกว่า 2 ล้านคน และขณะนี้รัฐบาลไทยมีนโยบายในการยกระดับจังหวัดนครพนมจากเมืองรองเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหมายความว่าหากรถไฟความเร็วสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์มาถึงแขวงคำม่วน สปป.ลาว จะทำให้การขนส่งจากจีนถึงนครพนมได้มากยิ่งขึ้น และจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการค้า การศึกษา และการลงทุนได้อย่างมหาศาล สำหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี สมกับที่ทางจีนดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนการศึกษาที่นั่นเป็นอย่างดีเช่นกัน ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว

ด้าน Mrs. Liu Hongmei กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกประทับใจการต้อนรับของคณะผู้บริหาร ดีใจที่ได้เจอกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทำให้เราได้รู้จักภาพรวมของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมกับมหาวิทยาลัยในจีน รู้สึกดีใจและยินดีแทนมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีนักศึกษาชาวจีนมาเรียนที่นี่ หวังว่าในอนาคตจะมีนักศึกษาจากไทยไปเรียนที่จีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่

โดย Mrs. Liu Hongmei ยังกล่าวอีกว่า มิตรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศ สุดท้ายนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนมที่เปิดสอนสาขาภาษาจีนและสนับสนุนงานต่าง ๆ ของจีน สถานกงสุลใหญ่มีความยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้วย

สำหรับการแลกเปลี่ยนหลักสูตร 3+1 (เรียนที่ไทย 3 ปี และเรียนที่จีน 1 ปี) มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 ขณะนี้ส่งนักศึกษาไปเรียนที่จีนเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และหลักสูตรนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่อง ส่วนนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมพบว่ามาจากทั่วภูมิภาคจากจีน ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ และปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาจีน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่