ประชาสัมพันธ์

ยโสธร มอบรางวัลสลากกาชาดให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล

จังหวัดยโสธรมอบรางวัลสลากกาชาดให้แก่ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลได้รับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันส่งมอบรางวัลรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ MG รถยนต์กระบะ TOYOTA และรถจักรยานยนต์ แก่ประชาชนผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดและถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธรในงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 52 ปี และงานกาชาด ประจำปี 2567

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้จัดพิมพ์สลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 เพื่อหารายได้สำหรับช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ จำนวน 3,500 เล่ม ๆ ละ 20 ฉบับ จำนวน 70,000 ฉบับ จำหน่ายราคาฉบับละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และได้ดำเนินการออกรางวัล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 20.39 น. ที่ เวทีกลางงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 52 ปี และงานกาชาด ประจำปี 2567 บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่ผ่านมา รางวัลที่ 1 สลากที่ออกคือ 12843 รางวัลที่ 2 สลากที่ออก คือ 23664

สำหรับผู้โชคดีที่เดินทางมารับรางวัลในวันนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า MG4 รุ่น X สีแดง จำนวน 1 คัน คือ นายสุพรต จันทะชัย อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 14 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ TOYOTA Revo Smart Cap Perrunner 2.4 สีขาว จำนวน 1 คัน คือ นายธำรง นนทรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ YAMAHA New Fino 125 จำนวน 4 คัน ผู้โชคดี คือ นายทองดี พรมจักร์ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายอนันต์ มีชัย บ้านเลขที่ 346/9 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสาวภารุณี ดาวัลย์ บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 5 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และ นายประดิษฐ์ แสงโชติ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

นอกจากนั้นรางวัลอื่นๆ ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อรับที่เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เสมียนตราจังหวัดยโสธร อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ iPad gen จำนวน 10 รางวัล โทรศัพท์มือถือซัมซุง รุ่น A15 5G จำนวน 10 รางวัล /ตู้เย็นโตชิบา 6.4 คิว จำนวน 10 รางวัล / รถจักรยานเสือภูเขา จำนวน 40 รางวัล / พัดลมตั้งพื้นฮาตาริ 16 นิ้ว จำนวน 70 รางวัล และ หม้อต้มอเนกประสงค์ จำนวน 700 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 840 รางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่เสมียนตราจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 4 (หลังใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 045-712726, 081-7534475 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์