ประชาสัมพันธ์

อุบลราชธานี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567
สำหรับศูนย์แก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นการประสานความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแบบไร้รอยต่อ ผู้รับบริการได้รับการฟื้นฟูสภาพโดยสมบูรณ์ จากทีมสหสาขาที่่ผ่านการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศสาขาสุขภาพช่องปาก ด้านปากแหว่ง เพดานโหว่ระดับ 1 จากกระทรวงสาธารณสุข มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแล และแก้ไขความพิการในผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ มุ่งเน้นการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรม ทันตกรรม และด้านโสตสอนาสิก เป็นที่่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการดังกล่าว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข