ประชาสัมพันธ์

นครพนม รอง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและป้องกันอาชญากรรมช่วงหยุดยาวสงกรานต์ 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 ที่จังหวัดนครพนม พลตำรวจตรีภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงานและด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำม่วน จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งมอบนโยบายการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในห้วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์

รับฟังบรรยายสรุปจาก พ.ต.อ.ภัทรพงศ์ อินวรรณา ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ซึ่งได้กล่าวถึงสถานที่และบุคลากรถึงการทำงานและมีความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง และมั่นใจว่าบริการให้รวดเร็วประหยัดเวลาลดความแออัดในห้วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกเรียบร้อยในทุกพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

หลังจากการฟังบรรยายสรุป พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมได้มอบนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) โดยได้ตรวจดูความเรียบร้อย รวมถึงตรวจดูการทำงานและให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และถือโอกาสมอบของฝากแก่นักท่องเที่ยว ยังบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ 3 สร้างความประทับต่อนักท่องเที่ยวและผู้ใต้บัญชาเป็นอย่างยิ่ง

พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวโดยสรุปว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เดินทางกลับภูมิลำเนาของตน หรือเดินทางไปพักผ่อน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองสำหรับประชาชน คนไทย และชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง ในการบริการอำนวย ดูแลความสะดวก และลดขั้นตอนความแออัด ในห้วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ได้อย่างรวดเร็ว เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก เรียบร้อยในทุกพื้นที่ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของเรื่องปัญหาสิ่งของผิดกฎหมาย ได้ประสานกับทางศุลกากรและทางตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เรื่องของการสกัดกั้น ทั้งยาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆ ที่ลักลอบนำเข้ามาในช่องทางต่างๆ