ประชาสัมพันธ์

ผวจ.นครพนม เร่งขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” มุ่งพัฒนานครพนมจากเมืองรองสู่เมืองหลัก ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:20 น. ที่บริเวณถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ซึ่งจะดำเนินการทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ในทุกพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดนครพนมจนกว่าจะดำเนินการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารทุกพื้นที่แล้วเสร็จ

โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ถนนเฟื่องนคร เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของตัวเมืองจังหวัดนครพนม ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ตามนโยบายของจังหวัดนครพนม “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่” และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา และเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอัคคีภัย ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สายไฟและสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และมีความปลอดภัย ส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามให้กับตัวเมืองนครพนม ผลักดันการพัฒนาจังหวัดนครพนมจากเมืองรองสู่เมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม และสำนักงาน กสทช.เขต 25 นครพนม ในการดำเนินงานจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารเป็นอย่างดี