ข่าวสังคม

สกลนคร พุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาหุ้มทองคำบริเวณส่วนปลียอดพระธาตุเชิงชุม เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ (15 พ.ค. 67) ที่บริเวณลานด้านหน้าองค์พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครโดยพระครูกิตติธรรมนิวิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว ประธานสงฆ์ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม และพลเอก เอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานที่ปรึกษา

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมในการประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนดำเนินการหุ้มทองคำส่วนปลียอดองค์พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่เมื่อปี 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการหุ้มทองคำบริเวณปลียอดพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ และในปี 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร และ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม จะได้ดำเนินการหุ้มทองคำบริเวณส่วนปลียอดพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมทองคำ

ภายหลังการประกอบพิธีบวงสรวง องค์พระธาตุเชิงชุมแล้ว ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการดำเนินโครงการหุ้มทองคำบริเวณส่วนปลี ยอดพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 3 โดยมี พระครูสกลวรานุกิจ พระครูพระครูศรีเจติยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม และพลเอก เอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพุทธภูมิธรรม รวมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

สำหรับการดำเนินโครงการหุ้มทองบริเวณส่วนปลียอดองค์พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ นับเป็นบุญสูงสุด เพื่อถวายพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2567 โดย วันที่ 18-19 กรกฎาคม จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา สมโภชปลียอดทองคำองค์พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 และ วันที่ 20 กรกฎาคม พิธีถวายปลียอดทองคำองค์พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3

สำหรับปลียอดองค์ พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่บัวเชิงรองปลียอด ไปจรดคอขวดปลียยอดส่วนล่าง ใช้ทองคำ จำนวน 8 กิโลกรัม กำหนดดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2567 และเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม จึงเชิญชวนศรัทธามหาชน ร่วมถวายทองคำครั้งสุดท้ายเป็นปลียอดฉัตรสูงสุดแห่งพระธาตุ โดยสามารถร่วมบุญที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 316-4-80833-3 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบูรณะหุ้มปลียอดทองคำวัดพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 2 และ 3

ทั้งนี้ คำว่า “เชิงชุม” หมายถึง การมีรอยพระพุทธบาทมารวมหรือชุมนุมกันอยู่แล้ว ซึ่งที่นี่จะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสะโป และพระพุทธเจ้าโคตมะ ซึ่งก่อนจะเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ต้องไปประทับรอยพระบาทไว้ที่นั่นทุกพระองค์ พระพุทธเจ้าพระนามว่า ศรีอาริยเมตตรัย องค์ที่ 5 ในภัทกัปป์นี้ ก็จะประทับรอยพระบาทไว้เช่นกัน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จึงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง หนึ่งในพระธาตุแห่งแผ่นดิน