ประชาสัมพันธ์

เลย เอราวัณจัดยิ่งใหญ่งานบุญบั้งไฟล้านครบรอบ 31 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวานนี้ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่เวทีกลางสนามกีฬา โรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ ประจำปี 2567 ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมงาน

นางสาวสมจิตร์ คนไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครองอำเภอเอราวัณ กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชาวอำเภอเอราวัณมีความภาคภูมิใจ โดยได้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ในห้วงเดือนพฤษภาคม ตามความเชื่อของชาวอีสาน ที่เชื่อว่า เมื่อมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามครรลองประเพณีแล้ว จะบันดาลให้ฝนตก ถูกต้องตามฤดูกาล อันบังเกิดประโยชน์แก่เหล่าเกษตรกรโดยทั่วกัน ทั้งยัง เป็นการอนุรักษ์สืบทอด วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่เป็นอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสำหรับปีนี้ อำเภอเอราวัณร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ และ ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเอราวัณขึ้น ครบรอบ 31 ปี ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอเอราวัณสืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร และนมัสการพระพุทธรูปบารมีร่มเย็น การบวงสรวงพระอินทร์และพญาช้างเอราวัณ และ รำบวงสรวง โดยนางรำจำนวน 345 คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณ และวันนี้เป็นวันเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมขบวนแห่บั้งไฟ เริ่มต้นขบวน ณ บริเวณหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ เคลื่อนขบวนเข้าสู่ สนามโรงเรียนบ้านเอราวัณ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ และขบวนรำเซิ้ง จากโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนของแต่ละตำบล รวมจำนวน 6 ขบวน ซึ่งในแต่ละขบวนแห่จะมีการแสดงออกศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่สวยงาม ที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวเอราวัณให้ประจักษ์และประทับใจแก่คนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และ ชมมินิคอนคอนเสิร์ต ณ สนามโรงเรียนบ้านเอราวัณ โดย วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ชมการจุดบั้งไฟ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ