ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

วันที่ 24 พ.ค. 2567 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด และคณะผู้บริหารได้ร่วมกันเปิดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น นายบุญเนือง เกศแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า จากเดิมที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้มุ่งมั่นพัฒนาเมืองสู่การเป็น”เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)

โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองในหลายด้าน อาทิ บริการ Free Wi-Fi, Smart City Bus, กล้องวงจรปิด CCTV แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของเทศบาลฯได้เล็งเห็นว่า เทคโนโลยียังมีศักยภาพที่จะยกระดับเมืองให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (Bedrock) ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาระบบใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวอีกว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความสะดวก ทันสมัย มีการจัดเก็บข้อมูลเมืองอย่างเป็นระบบ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก โดยการร่วมมือกับ “Bedrock” ในครั้งนี้ คือการจัดทำข้อมูลเมืองให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เรียกว่า City Digital Data Platform ซึ่งจะเป็นกลุ่มข้อมูลเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งจะมีอยู่ 4 เรื่อง 4 ด้าน คือ แพลทฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง , ระบบขออนุญาตก่อสร้างอัจฉริยะ,ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินอัจฉริยะ และระบบภาษีอัจฉริยะ โดยขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้ว เช่น การขออนุญาตก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดเล็ก ผ่านระบบ Online ซึ่งสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านนายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้บริหาร บ.เบดร็อค อนาไลติกส์จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ใช้เวลาประมาณเกือบ 1 ปี ในการทำงานร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้แพลทฟอร์มที่ได้ สามารถบริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น