ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯนครพนม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 25 พ.ค. 2567 เวลา 08.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ที่บ้านนางสาวสมสมัย อ่อนอั๊ว บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม

สำหรับนางสาวสมสมัย เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีอาชีพ มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อาศัยอยู่บ้านปูนชั้นเดียว หน้าต่างทำด้วยสังกะสีสภาพชำรุดทรุดโทรม ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ ได้สนับสนุนซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจากงบผู้พิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ผู้นำชุมชนมอบทุนยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและสำนักงานพัฒนาชุมชนปลาปากเยี่ยมเยียนครัวเรือนและ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

การตรวจเยี่ยมครัวเรือนครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เป็นต้น และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วย