ประชาสัมพันธ์

นครพนม คุมเข้มตลอดแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด พร้อมนำผู้ติดยาเสพติดกลุ่มสีแดง เข้ารับการบำบัด 90 วัน เป้าหมาย 120 คน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยงานความมั่นคง ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็น 1 ใน 25 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการตามมาตรา 5 (10)โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 4 อำเภอของจังหวัดนครพนม คือ อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.เมืองนครพนม และ อ.ธาตุพนม โดยมีการบูรณาการปฏิบัติร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง อีกทั้งยังได้รับทราบสถิติการจับกุม/ตรวจยึดยาเสพติดคดีสำคัญในพื้นที่ จ.นครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566-วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2,212 คดี ผู้ต้องหา 2,235 คน ของกลางยาบ้า7,796,308 เม็ด ไอซ์ 53.87 กิโลกรัม เฮโรอีน79.8 กิโลกรัม ยึดทรัพย์สินได้มูลค่า 13,065,957 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมนำผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มสีแดง เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ที่มินิธัญญารักษ์ ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 5 แห่ง เป็นระยะเวลา 90 วัน มีกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว เมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก.