ประชาสัมพันธ์

มุกดาหาร ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ

กลุ่มจังหวัดสนุก ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย) กิจกรรมหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ กิจกรรมย่อยส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ

02 06 67 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์ เที่ยวสนุก สุขสบายกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญ (ปั่นจักรยาน 3 จังหวัด ) ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจากกลุ่มสนุก และต่างจังหวัด เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 200 คน

นายบุญเรือง เมฆฉิม รอง ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด และประชาสัมพันธ์กลุ่มสนุก ( เที่ยวสนุก สุขสบาย ) กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญกลุ่มจังหวัดสกลนคร (ปั่นจักรยาน 3 จังหวัด ) ครั้งที่ 2 วันนี้ และขอต้อนรับนักปั่นจักรยานจากจังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหาร และต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปั่น 3 จังหวัดในวันนี้ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นจังหวัดแรก ตามด้วยจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนครตามลำดับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และให้พร้อมในการต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานทุก ๆ ท่าน และหวังว่าการปั่นจักรยานในวันนี้ จะสร้างความประทับใจให้แก่นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวตามรอยบุคคลสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร และชื่นชมธรรมชาติตามเส้นทางเรียบแม่น้ำโขง ขอให้นักปั่นจักรยานจงมีแต่ความสุข ปลอดภัย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สำหรับเส้นทางในการปั่นในครั้งนี้เริ่มต้นจากลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน วัดสองคอน แก่งกะเบา วัดมโนภิรมย์/หาดชะโนด สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เส้นทางปั่นจังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทาง 64 กิโลเมตร…