ประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ พช.นำผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP เข้าร่วม OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายชัยยงค์ ผ่องใสพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่างาน “OTOP Midyear 2024“ จัดตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมชม ช็อป ชิม แช๊ะ แชร์ การจัดงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย เม็ดเงินหมุนเวียน ในประเทศไทย ด้วยความร่วมไม้ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพวกเราคนไทยไปด้วยกันจังหวัดอำนาจเจริญขนทัพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภท 3 – 5 ดาว และ OTOP ชวนชิม ทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงาน OTOP OTOP Midyear 2024 จำนวน 15 บูท ได้แก่
1.บูธประเภทอาหาร จำนวน 3 บูธ
2.บูธประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 บูธ
3.บูธประเภทของใช้และของตกแต่ง จำนวน 5 บูธ
4.บูธประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ตำนวน 1 บูธ
5.บูธ OTOP ชวนชิม จำนวน 1 บูธ
6.บูธกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตจำนวน 1 บูธ
7.บูธบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จำนวน 1 บูธ
8.บูธผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน สักสานสู่ตลาดสากล จำนวน 1 บูธ

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งสิ้น 207,960 บาท (สองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน OTOP Midyear 2024 พร้อมพบกับความหลากหลายของสินค้าที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ ชม ช็อป ชิม แช๊ะ แชร์ กันอย่างจุใจ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2567 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ