ประชาสัมพันธ์

ตำบลบึงวิชัยเมืองน้ำดำนำแพทย์วิถีธรรมเปิดค่ายสุขภาพบำบัดรักษาโควิดรพ.สนามชุมชน

โรงพยาบาลสนามชุมชน(CI) ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำวิธีการรักษาแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม และแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นค่ายสุขภาพเพื่อบำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่โรงพยาบาลสนามชุมชน หรือ CI  ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามชุมชนที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับการอนุเคราะห์อาคาร สถานที่จากโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณครึ่งกิโลเมตร และเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอนพักรักษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจสานพลังของทีม 4 ทหารเสือ ทั้งเทศบาลตำบลบึงวิชัย  ผู้นำชุม  อสม. โรงเรียน และ รพ.สต.ท่าไคร้ พร้อมด้วย ชมรม อสม.ตำบลวิชัย ซึ่งมีนายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส เป็น ผอ.รพ.สนามชุมชน(CI)ตำบลบึงวิชัย 

โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นดีมาก เหมาะต่อการบำบัดรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ทำให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทีมเจ้าหน้าที่จาก รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รพ.สต.ท่าไคร้ นำวิธีการรักษาแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (เทคนิคยา 9 ข้อ) มาดำเนินการรักษารักษาโรค ลักษณะเหมือนค่ายการฟื้นฟูสุขภาพตามความสมัครใจของผู้ป่วย พร้อมทั้งนำแพทย์แผนไทยเข้ามาเติมเต็มการรักษา โดยมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพประจำวันตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมในรูปแบบ 4 อ.1 ก.  และอยู่ในการดูแลของทีมสุขภาพของ รพ.สต.ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลบึงวิชัยใกล้ชิด ซึ่งแต่ละวันมีกิจกรรมประกอบด้วย

ช่วงเวลา 05.00น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 05.30 น. -สวดมนต์,ทบทวนธรรม ( อ.1 อารมณ์เบิกบาน ใช้เทคนิคยา ข้อที่ 8-9)    ช่วงเวลา 06.00น. กายบริหาร, มาร์ชชิ่ง ออกกำลังกายที่เหมาะกับสภาพร่างกาย (อ.3 ออกกำลังเป็นนิจ ใช้เทคนิคยา ข้อที่ 6) ช่วงเวลา 07.00น. -ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น, รับประทานอาหารเช้า ช่วงเวลา 09.00น. ทีมสุขภาพ ให้ความรู้ เวลา 10.00น. พักผ่อนสบาย เวลา 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้นช่วงเวลา 13.00น. พักผ่อนตามสบาย และถอนพิษปรับสมดุลร้อนด้วยสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น (อ.4 เอาพิษออก ใช้เทคนิคยา ข้อที่ 1-5) เช่น ดื่มสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น, แช่อาบหรืออบดมหรือเช็ดถูทาหยอดประคบด้วยสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น เวลา 17.00น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00น. กายบริหาร, มาร์ชชิ่ง ออกกำลังกายที่เหมาะกับสภาพร่างกาย (อ.3 ออกกำลังเป็นนิจ ใช้เทคนิคยา ข้อที่ 6) เวลา 20.00น. -สวดมนต์, ทบทวนธรรม (อ.1 อารมณ์เบิกบาน ใช้เทคนิคยา ข้อที่ 8-9) และเวลา 21.00น. ปิดไฟนอน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการเสริมเติมเต็มฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม และแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับรักษาแพทย์ปัจจุบัน และการรักษาของแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งต้องทำด้วยความสมัครใจ ผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่นอนพักรักษาทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นมีสุขภาพดี แข็งแรง และฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างมาก