ประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ เร่งฉีดวัคซีนรับเปิดเมืองท่องเที่ยว

คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  ออกหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนและเปิดโอกาสให้เข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด  เตรียมพร้อมพื้นที่นำร่องเปิดเมือง่องเที่ยว Free Covid

ที่โรงเรียนชุมชนแก้งคำ  ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยคณะแพทย์  พยาบาล โรงพยาบาลสหัสขันธ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์  ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 โดยออกเคลื่อนที่ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ซิโนแวค  และ วัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าซิเนก้า 

นางสาวแววตา  นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสหัสขันธ์ และสาธารณะสุขอำเภอสหัสขันธ์  จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนิคม  ในการบริการประชาชนที่เข้ามารับวัคซีน  รวมถึงการบริการน้ำ อาหารว่างด้วย  ทั้งนี้อำเภอสหัสขันธ์ ต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อรองรับนโยบายเปิดเมืองท่องเที่ยว  ซึ่งเฉพาะพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ต.โนนบุรี  ซึ่งเป็นใจกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวแลมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด  ทั้งนี้นอกจากจะมีการเคลื่อนที่ออกบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังมีจุดวอคอินที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนบุรี ไว้บริการประชาชน

“ทั้งนี้ทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้วางเป้าที่จะเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย FREE Covid ที่ขณะนี้ได้เร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย 80% เป็นอย่างน้อย  โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวหลักในอำเภอสหัสขันธ์ ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาส ภูสิงห์  วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และแหลมโนนวิเศษ – สะพานเทพสุดา  รวมถึงการเข้ารับการประเมินสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานปลอดภัยที่เป็นสากลอย่างเช่น SHA ที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง  อย่างไรก็ตาม  ในวันที่ 2 พ.ย. นี้ พิพิธภัณฑ์สิรินธร  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนำร่องของอำเภอสหัสขันธ์  ซึ่งปัจจุบันอำเภอสหัสขันธ์ เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศทางธรรมชาติที่สวยงามบริเวณริมเขื่อนลำปาว และที่ยอดเขาภูสิงห์  รวมถึงกิจกรรมไหว้พระที่วัดต่าง ๆ ประมาณ 700 – 1,000 คนต่อวัน ไม่ลักษณะเป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเพื่อนสนิท 5-7 คน” นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว