ประชาสัมพันธ์

ศิษยานุศิษย์ นักสะสมแน่นวัด ในงานปลุกเสกเหรียญรูปเหมือน หลวงปู่หา สุภโร เกจิชื่อดังอีสานสายวิปัสสนา

ศิษยานุศิษย์ และนักสะสมวัตถุมงคลทั่วประเทศ กว่า 3,000 คน ร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล เหรียญรูปเหมือน หลวงปู่หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ เกจิชื่อดังอีสานสายวิปัสสนา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ระฤก รศ.239 พร้อมรับแจกวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล และเก็บไว้เตือนสติตนไม่อยู่ในความประมาท แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่วัดสักกะวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลวงปู่หา สุภโร หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ เป็นประธานนั่งปรกปลุกเสก พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจุดเทียนชัย พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล เหรียญรูปเหมือนหลวงปู่หา สุภโร รุ่นที่ระฤก รศ.239 โดยมีหลวงปู่หา สุภโร และพระเกจิสมณศักดิ์ จำนวน 50 รูป ร่วมปลุกเสก มีนาวาอากาศเอกหญิงอนงค์นาฏ อุเทศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ ประชาชน ศิษยานุศิษย์ นักสะสมวัตถุมงคลจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 3,000 คนร่วมพิธีและรับแจกวัตถุมงคล

นายสิรวิชญ์ คำวิโส หรือ อบ พลับพลาชัย ตัวแทนศิษยานุศิษย์หลวงปู่หา สุภโร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการวัดสักกะวัน และศิษยานุศิษย์หลวงปู่หา สุภโร ทุกสาย มีมติดำเนินการสร้างรูปเหมือนพระพุทธรูปท้าวจตุโลกบาล เพื่อประดิษฐานภายในวัดวักกะวัน เพื่อเป็นที่สักการบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางทำบุญที่วัดและเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตลอดจนหลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อหางบประมาณในการดำเนินการสร้าง และส่วนหนึ่งนำไปบูรณะกุฏิ และบำรุงเสนาสนะต่างๆในวัด จึงได้จัดสร้างเหรียญสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่หา รุ่นที่ระฤก รศ.239 ขึ้น โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ตลอดทั้งประชาชน  ศิษยานุศิษย์ ร่วมสั่งจองและบูชา เพื่อพกติดตัวและเก็บไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว

นายสิรวิชญ์กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงปู่หา รุ่นที่ระฤก รศ.239 ที่จัดสร้างครั้งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 239 ปี โดยเริ่มสร้างเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีหลายเนื้อ หลายรายการ และแต่ละรายการมีจำนวนจำกัด เช่น เนื้อทองคำ เนื้อเงินลงยา เนื้อเหล็กน้ำพี้ เนื้อนวะ เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองทิพย์ เนื้อทองแดง เนื้อชนวลมวลสาร เนื้อชุบ 3k เนื้อเมฆพัตร เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อรวมแร่กายสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดฤกษ์ประกอบพิธีปลุกเสกในวันนี้ ก่อนที่จะเปิดให้ศิษยานุศิษย์และนักสะสมวัตถุมงคล ที่สั่งจองไว้รับวัตถุมงคลหลังเสร็จพิธี ขณะที่ในส่วนที่สั่งจองไม่ทัน ก็จะได้รับแจกวัตถุมงคลของหลวงปู่หารุ่นอื่นอีกด้วย เพื่อเก็บไว้บูชาและเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้เกิดความประบาทพลาดพลั้งในการดำเนินชีวิต

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบรรยากาศการประกอบพิธีปลุกเสก ทุกคนที่เข้าร่วมพิธี ต่างตั้งสมาธิ น้อมจิตอธิษฐาน ขอพรพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตลอดจนบุญฤทธิ์หลวงพ่อบ้านด่านฤทธิผล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ บริเวณวักกะวัน ร่วมทั้งบุญญาบารมีหลวงปู่หา สุภโรหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ ที่ประชาชน ศิษยานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธา โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้ตนและทุกคนในคอบครัว โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สภาพอากาศร้อน แล้ง หลายคนอาจเกิดปัญหาความเครียด การได้เข้ามาร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดสักกะวัน รวมทั้งได้บูชาวัตถุมงคลเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่หา สุภโร รุ่น รศ.239 จึงถือว่าได้มาร่วมทำบุญ และร่วมกันสะสมบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยวัตถุมงคลดังกล่าว จะคอยเตือนสติ หมั่นทำคุณงามความดี ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ก็จะเป็นอานิสงส์ส่งผลให้การดำเนินชีวิตดีขึ้น และประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป