ประชาสัมพันธ์

อยู่บ้าน นอนนา ทีม 4 ทหารเสือ ลุยเอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงโควิทหลังกลับจากต่างประเทศให้กักตัวเองนอนนา

ทีม 4 ทหารเสืออำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลุยเอ็กซเรย์กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ตั้งกฎเหล็กปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด จัดเข้าระบบกักกันตัวนอนนา 14 วันปลอดภัยที่สุด

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด ปลัดอำเภอห้วยเม็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ซึ่งเป็นทีม 4 ทหารเสือ เช็คความพร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ ของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เน้นการเฝ้าระวังกักตัวดูอาการ 14 วัน จากนั้นปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ และเดินเท้าให้ความรู้ทั้งกลุ่มเสี่ยงและชาวบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก และ เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด ปลัดอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการทางสังคม คือ การเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไม่จำเป็นไม่เดินทาง และอยู่บ้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ ได้จัดทีมอาสา 4 ทหารเสือ ประกอบด้วยนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเคาะประตูบ้าน ค้นหาและเฝ้าระวัง สร้างการรับรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทั้งมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด  โดยให้ความรู้ เพื่อปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

นายบุญญาฤทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาดังกล่าว  ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการตรวจเช็ค และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น ไม่ว่าจะเดินทางจากต่างประทศ และผ่านการกักกันตัวที่สนามบิน 14 วันแล้วก็ตาม เมื่อเข้ามาในพื้นที่ ก็จะต้องเข้าสู่ระบบการกักกันตัวอีก 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ บางรายที่สถานที่กักกันตัวในหมู่บ้าน หรือที่พักอาศัยไม่สะดวก ก็ขอความร่วมมือให้ออกไปนอนนา หรือนอนที่บ้านสวน และในช่วงต่อไปกลุ่มบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องเข้าไปกักตัวที่สถานที่ของรัฐจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นการป้องกันการได้รับเชื้อและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเข้าสู่ระบบกักกันตัว เฝ้าดูอาการ 14 วัน  โดยทีม 4 ทหารเสือทำงานกันแบบเชิงรุกอย่างเข้มข้น ไม่มีวันหยุด ตรวจวัดอุณหภูมิกลุ่มเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่มีอาการผิดปกติหรือมีอาการต้องสงสัยได้รับเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด