ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แจกอาหารกลางวันประชาชน ทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

เต็มอิ่ม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แจกอาหารกลางวัน และสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมีกำหนดแจกทุกวันอังคาร และ วันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณข้างหอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมกันแจกอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้ว่างงานขาดรายได้ เดินทางมารับแจกอาหารกลางวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้ารับเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบ ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงชื่อประวัติก่อนรับบัตรคิว และเว้นระยะห่าง ทั้งนี้มีเมนูอาหารให้เลือกจำนวน 5 เมนู ประกอบด้วย ข้าวผัด  หมูทอด  กระเพราหมูสับ  ข้าวเหนียวไก่ทอด  และ ข้าวเหนียวหมูฝอย  ซึ่งได้สั่งทำจากพ่อค้า แม่ค้าในตลาดโต้รุ่ง โดยประชาชนแต่ละคนเลือกได้เพียงคนละ 1 เมนูเท่านั้น  และนอกจากนี้ยังมีการแจกจ่ายข้าวสารคนละ 1 กิโลกรัม  มะม่วง ไข่ไก่  น้ำดื่ม และขนมครกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำกลับไปรับประทานที่บ้านและฝากคนที่ไม่ได้มารับอีกด้วย

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวัน เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งทางเทศบาลได้สั่งซื้อกับพ่อค้า แม่ค้าในตลาดโต้รุ่ง เพื่อช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้าที่ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่ง โดยมีกำหนดแจกทุกวันอังคารและวันศุกร์วันละ 500 กล่อง ตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ที่มารับอาหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย   พกถุงผ้าและบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนด้วย  อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใจบุญ สามารถนำสิ่งของ อาหาร หรือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตมาร่วมกิจกรรมได้  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  081-2624098