ประชาสัมพันธ์

แม่บ้านมหาดไทยเมืองน้ำดำผัดข้าว 1,500 กล่องแจกฟรีสู้ภัยโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดจวนนำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดสวมบทกุ๊กตั้งโรงครัว ผัดข้าวกะเพราหมูสับ และบรรจุข้าวกล่อง ไข่ไก่ต้ม และแจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพ หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส-19 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้าคิวรับแจกอย่างเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย แต่งกายด้วยชุดกุ๊กทำครัว  ลงมือผัดข้าวกะเพราด้วยตนเอง เพื่อบรรจุกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายสนั่น  พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจ.กาฬสินธุ์ ร่วมด้วย ทั้งนี้ เป็นการร่วมกิจกรรมครัวปันสุขชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,  สาธารณสุข, แพทย์ พยาบาล รพ.กาฬสินธุ์ และ อสม. คอยจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งการตรวจคัดกรองโรคที่บริเวณตู้ปันสุข โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาห่าง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนเดินทางมารับข้าวกว่า 1,500 คน  

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ ซึ่งประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต รัฐบาลและภาคเอกชนในหลายๆประเทศ จึงดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้น โดยมีรูปแบบเหมือนตู้กับข้าวหรือตู้เก็บสิ่งของในบ้าน ใครมีอะไรก็เอามาเก็บไว้ในตู้ เพื่อให้เพื่อนบ้าน หรือคนอื่น มาหยิบไปกินไปใช้ในครัวเรือน เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันให้แก่กันและกัน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารการกินและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพดังกล่าว

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า ในส่วนของตู้ปันสุขของชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์นั้น ได้จัดตั้งขึ้นหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชน นำเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง มาใส่ไว้ในตู้ปันสุขดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านภาระค่าครองชีพ ได้มาเลือกสิ่งของที่ต้องการ ไปรับประทานในครัวเรือน

นายชัยธวัชกล่าว เพิ่มเติมว่า ในวันนี้ถึงแม้คณะกรรมการโรคติดต่อ จะคลายล็อคหรือผ่อนปรนในระยะที่ 3 เพื่อให้สถานประกอบหรือประชาชน ได้ผ่อนคลายทั้งในส่วนของการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และทำให้บรรยากาศการค้าขายดีขึ้นแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงประสบสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดตั้งโรงครัวปันสุขขึ้นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยทำข้าวผัดกะเพราหมูสับ บรรจุกล่อง พร้อมด้วยต้มไข่ไก่ น้ำดื่ม แจกให้กับประชาชน

                “อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความพร้อม มีกำลัง มีของกินของใช้ มาร่วมสมทบ นำมาใส่ไว้ในตู้ปันสุขทุกๆแห่งที่จัดตั้งขึ้น รวมทั้งตู้ปันสุขของชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ และ อส. คอยดูแลความเรียบร้อย ทั้งนี้ เป็นการให้และรับแบบแบ่งปัน พอดีกับความต้องการ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในช่วงที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 นี้ และให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ที่จะร่วมฝ่าฟันปัญหาความเดือดร้อนนี้ให้ได้ในที่สุด” นายชัยธวัชกล่าว