ประชาสัมพันธ์

อำเภอสหัสขันธ์ เมืองท่องเที่ยวหลักของ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเปิดแหลมโนนวิเศษหลังถูกสั่งปิดยาว

อำเภอสหัสขันธ์  เมืองท่องเที่ยวหลักของ จ.กาฬสินธุ์  พร้อมเปิดสถานที่ท่องเที่ยวรับมาตรการผ่อนคลายเฟส 4  เทศบาลต.โนนบุรี  พร้อมบิ๊กคลีนนิ่งแหลมโนนวิเศษพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  เปิดรับนักท่องเที่ยว  ขณะที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์บรรยากาศคึกคักมีประชาชนกว่า 1,000 คน เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน

วันที่ 15  มิ.ย. 63  นายตระกูล หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายคมสันต์  เสวยราช  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.สหัสขันธ์  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สหัสขันธ์  นางนฤมล  สิงห์เงา  ปลัดเทศบาล ต.โนนบุรี  นายวิวุฒ  คำมะภา  กำนันต.โนนบุรี   สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหลังมาตรการผ่อนคลายเฟส 4 พร้อมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยววิถี NEW NOEMAL อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  พื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ บริเวณแหลมโนนวิเศษ   สะพานเทพสุดา  ได้ถูกสั่งปิดรวมถึงแพอาหารนานกว่า 3 เดือน  โดยมาตรการผ่อนคลายเฟส 4  ทางอำเภอได้ดำเนินการยึดประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และจ.กาฬสินธุ์   เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  โดยบริเวณพื้นที่จะต้องมีการควบคุมจำนวนประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ไม่ให้เกิดการแออัด  ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลง การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  และการเว้นระยะห่างทางสังคม  ที่จะต้องเข้มงวดอย่างมาก  เพื่อให้เกิดวิถี NEW  MORMAL ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขตามมาตรการที่ทาง ศบค.ส่วนกลางกำหนดไว้  โดยใช้ระบบไทยชนะมาคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียงกันทุกแห่ง 

เนื่องจากพื้นที่อ.สหัสขันธ์  มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธร  วัดพุทธาวาส ภูสิงห์  วัดพุทธนิมิตภูค่าว  แหลมโนนวิเศษ  และสะพานเทพสุดา นอกจากนี้รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งจุดแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ร้านอาหาร  ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ ได้ขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมบูรณาการ เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และร่วมป้องกันโควิด-19

ขณะที่บริเวณลานธรรมมรรค 8  วัดพุทธาวาสภูสิงห์  บนยอดเขาภูสิงห์  มีประชาชนทยอยเดินทางมากราบไหว้พระพรหมภูมิปาโล  และชมทัศนียภาพที่สวยงามจำนวนมาก จากรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวพบว่าเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 1,000 คน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์  มีความต้องการไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล  รวมถึงให้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว   ซึ่งทางวัดได้ตั้งจุดคัดกรองเข้า – ออกทางเดียว ให้นักท่องเที่ยวทุกคนลงชื่อ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รับการตรวจวัดไข้  ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  และบังคับใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางวัดได้เปิดบันไดสวรรค์ หลังปิดนานกว่า 2 เดือน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นบนยอดเขารวมถึงการบริการรถรับส่งขึ้นยอดเขา  ซึ่งประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกวัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/06/2020 11:36 น. by อินทรีภูพาน