ประชาสัมพันธ์

หยุดยาว ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีถวายพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย บนยอดเขาภูสิงห์

ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีถวายพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ  องค์จำลอง  พระประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  สร้างขึ้นจากหินจัมโบ้  ประเทศมองโกเลีย  เพื่อประดิษฐานไว้บนยอดเขาภูสิงห์ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะขอพร

วันที่ 27 กรกฎาคม 63  ที่ยอดเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  พระสุนทรธรรมประพุทธ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  พระครูวรธรรมธัช  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  พระครูกัลยา ณ ทิวากร  เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญยกพระและพิธีสมโภชน์พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น  องค์จำลอง  เพื่อประดิษฐานที่ศาลาธรรม  ลานธรรมมรรคแปดพระพรหมภูมิปาโล  บนยอดเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  โดยมีนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มีว่าที่ร้อยโทธีระพล  โชคนำชัย  นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   และ พ.ต.ต.จตุพร  อรุณฤกษ์ถวิล  เป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  องค์จำลองขนาดเท่าองค์จริงแกะสลักจากหินจัมโบ้  จากประเทศมองโกเลีย  และรูปเหมือนแกะสลักจากหยกขาวพระสุภากัมมาธิดาเถรี  โดยมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีจำนวนมาก

พระครูวรธรรมธัช  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็น  องค์จำลองที่ได้จัดสร้างขึ้นโดยศรัทธาของศิษยานุศิษย์  เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาธรรม  ลานธรรมพระพรหมภูมิปาโล  ยอดเขาภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอ ได้มีแนวคิดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้พระพุทธรูปประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องจากบนยอดเขาภูสิงห์เป็นที่ตั้งของวัดพุทธาวาสภูสิงห์  ซึ่งเป็นวัดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก 

สำหรับวัดพุทธาวาสภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  อยู่บนยอดเขาภูสิงห์  ที่สามารถเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาได้หลายทางทั้งการเดินเท้าขึ้นบันไดสวรรค์  654  ขั้น  และใช้รถประจำทางของวัด  โดยทางวัดได้จัดให้มีกิจกรรมบุญสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งวัน กราบไหว้พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  และเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงาม  เฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 1,500 คน ต่อวัน  ขณะที่วันหยุดสัปดาห์และช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วเกือบ 10,000 คน