ประชาสัมพันธ์

นครพนม เตรียมจัดงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566 และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน นาหว้าโมเดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ ตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม ที่ต้องการปลุกกระแสผ้าไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาต่อยอด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผ้าไทยสู่ความยั่งยืน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานเปิดพร้อมกับการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในชุดฟินาเล่ ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรญาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตลอดจน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา สมาคม และเครือข่าย OTOP ที่จะมีการนำผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมสมุนไพร ไม้มงคล ผ้าลายพระราชทาน และผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น มาตัดเย็บให้มีความทันสมัย ในรูปลักษณ์ที่ทุกดเพศทุกวัยสามารถใส่ได้ในทุกโอกาส โดยเน้นสีธรรมชาติ ชูจุดเด่นของความสวยงามและความเป็นอัตลักษณ์ที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและการย้อมผ้ามาเดินแบบโชว์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม รวมทั้งสิ้น 50 ชุดการแสดง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ ศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย