ประชาสัมพันธ์

นครพนม สภาอุตสาหกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจรจังหวัดนครพนม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเวลาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจรจังหวัดนครพนม โดยมี พล.ร.ต.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.นรข. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ /ประธานสถาบัน SMI พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมภาคอีสาน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการจัดกิจกรรม มีนายธนวัฒน์ พงศ์พลศกร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร ณ นครพนม

การจัดกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญ เป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบันการเงิน และภาคเอกชน ที่ได้บูรณาการความร่วมมือด้วยกันในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs เห็นได้จากการสนับสนุนแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้แนวการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับ CEO และผู้ประกอบการ SME พร้อมให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือการขอรับรองมาตรฐานสินค้า/บริการ ,เงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการออกงานแสดงสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ,แฟลตฟอร์มด้านการตลาด และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ในการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้เติบโตและขยายเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง