ประชาสัมพันธ์

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

                เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.กาฬสินธุ์ นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก

                ทั้งนี้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กๆ เนื่องจากวันนี้ได้รับประทานเมนูพิเศษข้าวมันไก่ และผลไม้หลากหลายชนิด รวมทั้งได้รับแจกขนม และอุปกรณ์การเรียนสร้างความดีใจให้กับเด็กนักเรียนอย่างมาก  สำหรับโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 250 คน

                นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 22 ดังนั้นสภาสังคมสงเคราะห์ฯจึงได้ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในวันนี้ทางชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจัดกิจกรมดังกล่าวขึ้น โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/08/2020 16:42 น. by อินทรีภูพาน