ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

พ่อเมืองน้ำดำจัดใหญ่ ตักบาตรเทโวโรหณะออกพรรษาวิถีใหม่นิวนอร์มอล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความพร้อม และเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล  ในเทศกาลออกพรรษา วิถี New Normal  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความสามัคคีหลังผ่านช่วงโควิด-19 ระหว่างวันที่ 5 -11 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ในเทศกาลออกพรรษา โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้ มีนางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่าชาด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นงานประจำปีของชาว อ.สหัสขันธ์ ที่จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษา โดยรูปแบบของการจัดงานปีนี้จะมีความพิเศษและแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนใน 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์มาเข้าร่วม หลังจากที่ว่างเว้นการจัดกิจกรรมทำบุญใหญ่ร่วมกัน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความสามัคคี โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในช่วงดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ด้านนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า งานบุญประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมดังกล่าว ทั้งนี้กำหนดตักบาตรเทโวในเช้าวันที่ 10 ตุลาคม โดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อระวังการติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ในส่วนของกิจกรรมประกอบในงาน นอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม จำหน่ายสินค้าโอทอป และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่หลากหลาย เช่น แหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธนิมิตภูค่าว ถนนไดโนโรด ยังเชิญชวนชมรมจักรยาน ร่วมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวสบายๆสไตล์สหัสขันธ์อีกด้วย ทั้งนี้คาดนักท่องเที่ยวมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน

ขณะที่นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการมีส่วนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในครั้งนี้ ได้เชิญกลุ่มกลุ่มอาชีพต่างๆประมาณ 165 กลุ่มใน 18 อำเภอ และเครือข่ายจากหลายจังหวัด นำผลิตภัณฑ์และผลงานออกร้านและจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานแต่จะเป็นการจัดเต็ม เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์การตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์โทอปในช่วงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 4 โซนด้วยกันคือโซนของดีวิถีชุมชน โซนโอทอปประจำถิ่นของดีสหัสขันธ์ โซนโอทอป New Normal และโซนโอทอปจากต่างจังหวัด ตั้งเป้าเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท