ข่าวสังคม ประชาสัมพันธ์

“หมู” วิรัช พิมพะนิตย์ เปิดงานเสริมสร้างการดำเนินกิจการ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พึงจะได้รับ

ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช  พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จัดโดยสำนักงาน สกสค.จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จ.กาฬสินธุ์พร้อมคณะกรรมการ สกสค.และบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีนโยบายให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ต่อไป

นางศิริพร กล่าวอีกว่า สำนักงาน สกสค.จ.กาฬสินธ์ จึงได้กำหนดการจัดประชุมผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีตัวแทนสมาชิก เป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดใน จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 150 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จ.ราชบุรี นายกสมาคมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด และในฐานะคณะกรรมการบริหารกิจการ ช.พ.ค. เป็นวิทยาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงจะได้รับ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ดังกล่าว