ข่าวสังคม

อุบลราชธานี ชาว อ.ตระการพืชผล บุกศาลากลางอุบลฯ “ค้านโรงงานไฟฟ้าขยะ”

กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ประมาณ 50 คน เรียกร้องขอความธรรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากขณะนี้มีบริษัทจะมาทำการก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้าไม่แจ้งข่าวสารอย่างทั่วถึงการทำประชาคมประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ประมาณ 50 คน พากันเดินทางมาปักหนักชุมนุม ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเรียกร้องให้ทางจังหวัดระงับ และมีคำสั่งยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งทางเทศบาลตำบลตระการพืชผล มีแผนดำเนินการโครงการก่อสร้างขึ้นในพื้นที่

โดยชาวบ้านได้จัดทำป้ายข้อความและเอกสารขอคัดค้านโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า แสดงสัญญาลักษณ์ไม่เห็นด้วยพร้อมตะโกนไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ อยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ระบุว่าชาวบ้านขอกัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากขณะนี้มีบริษัทจะมาทำการก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า ที่บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ซึ่งบริเวณจุดที่จะก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า อยู่ใกล้แหล่งชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัค และใกล้พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน สถานที่ก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า ห่างจากชุมชนเพียง 1.5กิโลเมตรเท่านั้น ชาวบ้านดอนใหญ่หมู่7เห็นว่าจะนำมลพิษมาสู่ชุมชน อาจจะส่งผลกระทบต่อ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ตามมาในระยะยาว ต่อคนในชุมชนบ้านคอนใหญ่ ชาวบ้านดอนใหญ่จึงไม่เห็นด้วยกับโครงการ ก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า จึงได้นำชาวบ้านพร้อมทำหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า พร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อทางจังหวัด

นางถิรนาถ ศรีดาเรือง กล่าวว่า มีการทำประชาคมชาวบ้านเมื่อปี 2563 ก็ไม่เห็นด้วยพร้อมทำหนังสือถึงอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตระการพืชผลในนามกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ ซึ่งในครั้งนั้นเทศบาลตำบลตระการพืชผล ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาหาชาวบ้านว่าจะให้ทำอย่างไรในเมื่อคัดค้านแล้วจะให้เทศบาลดำเนินการอย่างไร ชาวบ้านแจ้งว่าอยากให้มาประชาคมใหม่ แต่ก็เงียบไปเลยจนมาทราบอีกทีว่าเอกชนซื้อที่แล้วจะมาสร้างในปี 2566 ทั้งที่จะมาทำความเข้าใจ ทำประชาคมใหม่ ซึ่งในการประชาคมครั้งนั้น เอาหมู่บ้านแวดล้อมหมู่บ้านอื่นมาประชาคมที่วัดบ้านดอนใหญ่ชุมชนชาวบ้านบ้านดอนใหญ่ไม่เข้าใจเลยให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศและก็ยกมือในวันเดียวกันซึ่งเราไม่ได้รับข้อมูลความโปร่งใสและรายละเอียดประชาคมเรื่องอะไรซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนก่อนที่จะมีการประชาคมแต่มาประกาศให้ไปยกมือในวันนั้นเลยซึ่งประชาชนก็งงชาวบ้านไม่เอามารู้อีกทีก็จะมาสร้างแล้วตอนนี้ทางชาวบ้านอยากให้ทางจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งให้ยุติการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้ทันที

ด้านนายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้มารับหนังสือคัดค้านจากชาวบ้านระบุว่า ทางจังหวัดได้รับเรื่องก็ต้องตรวจสอบที่สถานที่จริงในการก่อสร้าง ซึ่งหากพบว่าเป็นไปตามที่ชาวบ้านแจ้งมาเช่น โรงไฟฟ้าขยะจะอยู่ห่างชุมชนไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตรถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้ก็จะดำเนินตามข้อกฎหมายที่ดิน ถ้าจะมีการซื้อหรือการสร้างโรงงานเผาขยะพลังงานไฟฟ้า อันนั้นก็เป็นเรื่องของเอกชน ถ้าทำไม่ถูกต้องตามกฏหมายก็จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้ ซึ่งชาวบ้านต่างพอใจจึงได้พากันแยกย้ายกลับ