ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการรับมือ พายุดีเปรสชัน คาดการณ์ ตกหนักต่อเนื่อง 3 วัน 26-28 กันยายน 2566

วันที่ 25 กันยายน 2566 ที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมกับ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการฉีดล้างทราย และสิ่งปฏิกูล ในท่อระบายน้ำจุดเสี่ยงท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากทรายทับถมในท่อระบายน้ำ รวมถึง ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งติดตั้งไว้ในจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการระบายน้ำ จำนวน 5 จุด ดังนี้. จุดสูบน้ำบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) จุดสูบน้ำถนนสุนทรวิจิตร – สามแยกซอยสมุทรบรรหาร จุดสูบน้ำสามแยกไปรษณีย์ จุดสูบน้ำบริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช จุดสูบน้ำ ซอยกุหลาบทิพย์ ข้างตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม โดยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 5 เครื่อง มีสภาพดีพร้อมใช้งาน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตัวเมืองนครพนมได้ โดยได้ดำเนินการลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ตัวเมืองนครพนม ให้มีความพร้อมในการรับมือ พายุดีเปรสชั่น ซึ่งจะทำให้ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครพนม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 กันยายน 2566

นายวันชัย จันทร์พร. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตัวเมืองนครพนม โดยมอบแนวทางให้หมั่นตรวจสอบทางระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่งอุดตัน และให้สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวจังหวัดนครพนม