ข่าวสังคม

มุกดาหาร ประกาศพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดมุกดาหาร ประกาศพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเกษตรกรประสบภัยด้านเกษตร 13,512.50 ไร่ บ่อปลา 66 ถนน 27 ฝาย 5 คอ+สะพาน 3 แห่ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ร่องมรสุมพาดผ่าน และหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศพื้นที่ประสบเหตุภัยพิบัติให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครบถ้วนทั้งจังหวัด โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวมทั้ง 7 อำเภอ 33 ตำบล 218 หมู่บ้าน 3 ชุมชน มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย รวม 13,512.50ไร่ แยกเป็น นาข้าว 9,794.50 ไร่ ไร่นา จำนวน 3,620 ไร่ สวนไม้ผล 98 ไร่ บ่อปลา 66 บ่อ ถนน 27 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ฝาย 5 แห่ง สะพาน 2 แห่ง

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหา เป็นการเร่งด่วนให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ และจะได้ดำเนินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถาวรในระยะต่อไป