ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทานปรับภูมิทัศน์โบราณสถานพระธาตุยาคูเนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ต.ค. 2566 เวลา 10.30 น.ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานพระธาตุยาคู เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราช โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ จิตอาสาพระราชทาน พสกนิกรที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของปวงชนชาวไทย

กิจกรรมในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพระธาตุยาคู ซึ่งมีพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เกิดความร่มเย็น ซึ่งพระธาตุยาคูถือว่าเป็นอีกโบราณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนับพันปีที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองโบราณในสมัยทวารวดี ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางจ.กาฬสินธุ์ได้ประกอบกรรมพิธีทางศาสนา ด้วยการปฏิบัติบูชา มีการสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ตักบาตร เวียนเทียน มีการประดับประดาทะเลธุงทั่วบริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง และจัดริ้วขบวนแห่ธุงที่วิจิตรตระการตา เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาด้วย