ข่าวสังคม

ขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญน้ำหลวงอาบศพพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 22 ต.ค. 2566 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ฯในการอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน ที่ มรณภาพเมื่อเวลา 18.12 น.เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ศาลาสมเด็จ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยศิษย์ยานุศิษย์ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธี

สำหรับประวัติ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน เกิดที่ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2544 ปริญญาตรี พธ.บ. (ปรัชญา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นนักเปรียญธรรม 4 ประโยค จากสำนักเรียนวัดหนองแวง เมื่อปีการศึกษา นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดหนองกุง เมื่อปีการศึกษา 2532 โดยได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ในปี 2565 สิริอายุรวม 60 ปี 4 เดือน 36 พรรษา

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูปริยัติธรรมวงศ์รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน  ตั้งบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. ถึงวันที 31 ต.ค. รวม 9  วัน มีพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล ทุกคืนเวลา 18.00 น.( เว้นวันที่ 29 ต.ค.) หลังจากนั้น คณะศิษยานุศิษย์ บรรจุสรีระสังขารไปไว้ที่กุฏิเจ้าอาวาส วัดหนองแวงพระอารามหลวง โดยกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 15 -17  ธันวาคม 2566