ข่าวสังคม

ขอนแก่น “อ.บ้านฝาง” เปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 24 ต.ค. 2566 เวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายแพทย์จักรกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ

โดยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดในสมอง (สโตรค) ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค. 66 มี ป.อาวุโส, หน. ส่วน ฯ,ปลัดอำเภอ,สมาชิกสภา อบจ.ขอนแก่น ,ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการ, รพ สต.ทุกแห่ง,บุคลากรด้านการสาธารณสุข,ชมรมจักรยาน อ.บ้านฝาง.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯอสม.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ หลังจากพิธีเปิดฯนายอำเภอบ้านฝางได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเดิน มินิวอล์ครอบที่ว่าการ อำเภอบ้านฝาง ตลอดจนชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยสโตรคและกิจกรรมยืดเหยียดคลายเส้น( แอโรบิค ) เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการรักการออกกำลังกายด้วย.