ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจเยี่ยมครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง กรณี อุ้มลูก 3 เดือน พาสามีป่วยเนื้องอกบริเวณใบหน้า นั่งรถตู้จากรังสิตมาหางานทำที่สัตหีบ แล้วถูกรถตู้ทิ้งไว้ที่แยกไฟแดง เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือ และสงเคราะห์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 1 บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน นางสาวธันญา อณุญาหงษ์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีออกสื่อ “อุ้มลูก 3เดือน พาสามีป่วยเนื้องอกบริเวณใบหน้า นั่งรถตู้จากรังสิตมาหางานทำที่สัตหีบ แล้วถูกรถตู้ทิ้งไว้ที่แยกไฟแดง” ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดนครพนมโดยสวัสดิภาพ โดยโรงพยาบาลโพนสวรรค์รับช่วงต่อในการดูแลสุขภาพ ได้ประเมินอาการแล้วเห็นควรให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สอบถามเรื่องราว พบปะให้กำลังใจครัวเรือนดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. สนง.พมจ.นครพนม เยี่ยมและให้กำลังใจ และสอบข้อเท็จจริง เพื่อเตรียมข้อมูล เข้าที่ประชุมในการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวง พม.
  1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมจัดทำแผนนำเข้าพิจารณากองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม
  2. รพสต.บ้านค้อดูแลในด้านมิติสุขภาพ
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้ออำนวยความสะดวกในการไปพบแพทย์ตามนัด
  4. อำเภอโพนสวรรค์ดำเนินประสานเรื่องแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอโพนสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป