ข่าวสังคม

นครพนม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเมืองนครพนม

วันที่ 28 พ.ย. 2566 ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถ.สุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 จัดกำลังพลจิตอาสา มทบ.210 ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยทำกิจกรรม “พัฒนาทำความสะอาดเมืองนครพนม” ตามที่ จ.นครพนม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ที่ผ่านมา ทำให้มีกระทงเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม โดยหน่วย มทบ.210 พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ได้ลงพื้นเก็บกระทงที่ใช้แล้วและทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำ แม่น้ำโขงให้สะอาด สวยงามเช่นเดิม