ข่าวสังคม

สุรินทร์ ชาวบ้านว่างงานหาเก็บเศษข้าวร่วงหล่นตามแปลงนานำไปสีเป็นข้าวสาร

ชาวบ้านในเขต ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ที่ไม่ได้ทำนาและไม่มีที่นาทำกิน ช่วงหน้าเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาในพื้นที่ใช้รถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวในแปลงนาเสร็จแล้ว ว่างงานจะเดินหาเก็บข้าวตามแปลงนาที่เจ้าของนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมีข้าวเปลือกร่วงหล่นตามแปลงนาอยู่ ชาวบ้านที่หาเก็บเศษข้าวร่วงหล่นตามแปลงนาทำกินและว่างงานอยู่ในหมู่บ้านชนบท ตื่นแต่เช้า 6-7โมงก็ห่อข้าวห่อน้ำเดินตามท้องทุ่งนา เพื่อหาเก็บเศษข้าวตามท้องทุ่งนามาสะสมแล้วเอามาขยี้ให้เม็ดข้าวเปลือกร่วงออกมา เขาเก็บสะสมมาได้หลายกระสอบปุ๋ย แล้วเอาไปสีในโรงสีครอบครัวในหมู่บ้านเพื่อเป็นข้าวสารไว้หุงกินต่อไป ส่วนมากชาวบ้านที่เก็บข้าวเปลือกตามท้องทุ่งนาได้จะไม่ค่อยขาย เพราะเขาเอาข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสารไว้หุงหากินกัน เพราะข้าวสารมันแพง คนที่ออกหาเก็บเศษข้าวเปลือกตามท้องทุ่งนาได้จะไม่ค่อยเอาข้าวเปลือกไปขายกัน

นางทองจันทร์ ประจวบสุข ชาวบ้านหมู่ 4 ต.เมืองลีง เล่าให้ฟังว่า ตนเองออกหาเก็บเศษข้าวเปลือกตามท้องทุ่งนา ที่ชาวนาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ก็จะมีเศษข้าวเปลือกที่มันร่วงตามท้องทุ่งนา เขาเดินหาเก็บมาเป็นได้ประมาณ5-6ถุงปุ๋ย ก็เก็บเศษข้าวเปลือกได้ ก็เอาไปสีเป็นข้าวสารตามโรงสีครอบครัวในหมู่บ้าน ไม่ค่อยได้ขาย เก็บข้าวสารไว้กินเอง เพราะข้าวสารซื้อเขามันแพ