ข่าวสังคม

นครพนม มทบ.210 ร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม บ.หนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม พ.อ.สุดเขตต์ พลยะเรศ เสธ.มทบ.210 นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย.มทบ.210 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

โดยทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบสถานศึกษาเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมี ผอ.รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม พร้อมด้วย ตำรวจ,ผู้บริหาร อบต.หนองฮี ,ผู้นำชุมชน,คณะครูนักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ