ข่าวสังคม

อำนาเจริญ พ่อเมืองคนใหม่ป้ายแดง เดินสายกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คนที่ 24 พร้อมด้วยนางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เดินสายกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจุดแรกได้เดินทางเข้ากราบสักการะพระมงคลมิ่งเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลเจ้าจีน ดอนเจ้าปู่ และ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นนำพาจังหวัดอำนาจเจริญให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

จากนั้นได้ขึ้นไปยังห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกราบพระพุทธรูปภายในห้อง โดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาส่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ด้วย และต่อจากนั้นได้เดินทางไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ รวมทั้งสิ่อมวลชนทุดแขนกและแสดงความยินดี โดยนายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นผู้แทนทุกภาคส่วนกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาต้อนรับและคณะที่เดินทางมาส่งจากหลายพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยเฉพาะท่านอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการอำนาจเจริญคนใหม่ป้ายแดงให้ความเป็นกันเองกับหัวหน้าส่วนราชการและ ข้าราชการทุกท่านในสังกัดที่เดินทางไปต้อนรับด้วยความเป็นเองอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวและกล่าวให้กำลังใจพร้อมข้อคิดดีๆหลักการและหลักวิธีการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาว่า ข้าราชการต้องนั่งอยู่ในใจของประชน ประชาชนคืองานของเราเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปสมกับชื่อ”จังหวัดอำนาจเจริญ”ครับ