ข่าวสังคม

ขอนแก่น “ธีระศักดิ์” โต้นักเลงคีย์บอร์ดหลังระบุแบบอาคารสำนักงานเทศบาลใหม่ไม่สมศักดิ์ศรี ยืนยันทุกอย่างทำตามขั้นตอน

ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การที่มีบุคคลทำการโจมตีและระบุว่าอาคารเทศบาลนครขอนแก่น หลังใหม่ที่ขณะนี้เข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นและเสนอแบบและงบประมาณให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งเมื่อมติที่ประชุมผ่านก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพื่อเสนอเป็นงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะสามารถที่จะเสนอเป็นเทศบัญญัติในงบประมาณประจำปี 2568 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบุคลหรือผู้ที่เห็นต่างที่ระบุว่าไม่สมศักดิ์ศรีหรือมีการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เทศบาลรับฟังทุกความเห็นต่างด้วยความเคารพ และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อนมาสู่การพัฒนาและการปรับปรุงการดำเนินงาน

“เทศบาลฯได้เข้าตรวจสอบพบว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคล ซึ่งเมื่อติดตามดูแล้วพบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับบุคคลดังกล่าวที่ออกมาโจมตีหรือต่อว่าเทศบาลฯ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ที่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาคารเดิมที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้สร้างมาแล้วกว่า40 ปี ที่ผ่านมามีพนักงานทำงานเพียงหลักร้อยคน แต่วันนี้มีพนักงานทำงานไม่น้อยกว่า 1,600 คน ทั้งยังคงมีประชาชนมาติดต่อราชการ ในกลุ่มงานต่างๆทุกวันหลายร้อยคน ดังนั้นด้วยเจตนาที่ชัดเจนว่าหากการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานตามความต้องการของชุมชนมีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 70 ก็จะมีการพิจารณาเรื่องการสร้างอาคารหลังใหม่เกิดขึ้น”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ไม่อยากให้มองว่าเป็นการเมือง หรือการโจมตีของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะเรารับฟังความคิดเห็นต่างด้วยความเคารพและสร้างกระบวนการความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งเดิมมีการออกแบบตัวอาคารสนักงานที่ใช้งบประมาณสูงเกือบ 500 ล้านบาท ซึ่งไม่คุ้มค่า คณะทำงานจึงพิจารณาใหม่จนกระทั่งได้รูปแบบอาคาร 10 ชั้น ตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ขอนแก่น มีการบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการประชาชนด้านต่างๆแบบครบ จบในที่เดียว และที่สำคัญราคาลดลงจากเดิมเกือบร้อยละ 40 เรียกได้ว่าอาคารหลังนี้งบประมาณในการก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท

“ เมื่อการประชาคม รับฟังความคิดเห็นและบรรจุเข้าไว้ในแผนการดำเนินงานของเทศบาลฯแล้ว จากนั้นก็จะเข้าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งคาดว่าเรื่องการเสนอรูปแบบการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่นี้จะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯในช่วงงบประมาณปี 2568 ซึ่งหากมติพิจารณาผ่าน ก็จะสามารถก่อสร้างได้ในช่วงเวลา 2 ปี อย่างไรก็ตามเทศบาลพร้อมรับฟังทุกคำติชม ทุกความเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมด้วย”