ข่าวสังคม

เลย กอ.รมน. ประเมินสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ภัยคุกคาม ปัญหาด้านความมั่นคง พื้นที่แนวชายแดนไทย-ลาวช่วงหน้าแล้ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย พ.อ.อภิชาต รานอก รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) มอบหมายให้ พ.ท.รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์ หน.ฝนผ.กนผ.กอ.รมน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเลย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ภัยคุกคาม ปัญหาด้านความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแล ติดตาม เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งให้คำแนะนำการสร้างระบบการแจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคาม นำไปสู่ความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากระดับน้ำเหือง ลดลงมากสูงระหว่าง1-2ฟุตเดินข้ามมาสะดวกมาก อำนวยแก่แก๊งมิจฉาชีพ อาชญากรรมทุกรูปแบบ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สินค้าลักลอบข้ามแดนแรงงานต่างด้าว..โดยเฉพาะมีสถิติมากขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์

โดยเฉพาะพื้นที่ด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นจุดผ่อนปรนเปิดให้ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำเหืองชายแดนไทย-ลาว ข้ามได้เฉพาะวันพระ และวันเสาร์ ซึ่งทางอำเภอนาแห้วได้จัดให้มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ให้พี่น้องทางฝั่ง สปป.ลาว ได้เดินมาซื้อของ และเอาของจาก สปป.ลาว มาจำหน่ายได้ที่ถนนคนเดิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีของประชาชนสองฝั่งลำน้ำเหือง